Watski 2Star Baltic - Personligt Sponsorserbjudande 2010
SKAFFA DIN EGEN PERSONLIGA SPONSOR:
Om du har möjlighet att ordna din egen sponsor får du tillbaka 60% av sponsorsumman i form av anmälningsavgiften och förmånskuponger (mat, dryck, profilkläder etc).

Sponsorn betalar in sponsorbeloppet (lägst 5.000 kr) till bankgiro nr 585-8220, såsom senast vid anmälningstidens utgång, ange Båtnamn, Skeppare och sponsors namn. Bif. ev logotype, webbadress etc.

Sponsorn kommer att nämnas vid prisutdelning, stå i programblad, stå i resultatlistan, omnämnas på Watski 2Star Baltics officiella hemsida, under Personlig Sponsor (länk till hemsida), samt att båten får föra sponsorns flagga/dekal under regattan.

Angående reklamregler se SSF hemsida på adress www.svensksegling.se